Details


  • Stadt
  • Warszawa
  • Stadtviertel
  • Włochy
  • Fläche
  • 3556 m2
  • Preis
  • 2 750 000 zł
  • Preis / m2
  • 780 zł

Beschreibung


(Polish) Działka budowlana pod inwestycję mieszkaniowo-usługową o powierchni 3556m2 z aktualnym planem zagospodarowania przestrzennego zlokalizowana w dzielnicy Warszawa - Włochy pomiędzy ul. Poronińską - Patrolową - Budki Szczęśliwickie, zaledwie 900 m od Al. Jerozolimskich i 8,5 km od centrum.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego teren może być przeznaczony na:


usługi nieuciążliwe, usługi związane z obsługą motoryzacji oraz obiektyprodukcyjne i usługi uciążliwe, których uciążliwość nie wykracza poza teren inwestycji,
dopuszcza się realizację wolnostojących budynków gospodarczych i garażowych,
dopuszcza się realizację lokali mieszkalnych wbudowanych w budynki usługowe.

Parametry i wskaźniki zagospodarowania terenu i kształtowania zabudowy:


maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1,0 z uwzględnieniem ustaleń
maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy - 1,5 pod warunkiem, że jednym pozwoleniem na budowę jest objęty teren o powierzchni nie mniejszej niż 3500 m oraz zrealizowano jeden z tuneli o których mowa w ustaleniach dla terenów 1KDGP i 2KD-D, łączący obszar planu z obszarem położonym po wschodniej stronie terenów kolejowych,
maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy - 50%,
minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej - 40%,
maksymalna wysokość zabudowy - 12 m,
minimalna wysokość zabudowy - 4 m,
maksymalna liczba kondygnacji nadziemnych - 3,
maksymalny poziom projektowanego terenu - 33,5 m,
spadek dachu - do 10 stopni;,
powierzchnia użytkowa noworealizowanych lokali mieszkalnych w budynkach usługowych, nie może mieć więcej niż 40% powierzchni użytkowej całego budynku.
.

Vertreter


Małgorzata Miller-Fukuda
+48 (22) 331 07 86
[email protected]

Kontakt

You will receive a PDF document with this property details.